34.768

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbiedersDit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (34.767), en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke voorstellen en technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (34.767).


Kerngegevens

ingediend

4 september 2017

titel

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

73
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten