Prof.dr. M.J. Verkerk (ChristenUnie)M.J. Verkerk (ChristenUnie) 1

Maarten Verkerk (1953) was van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 penningmeester en van 20 december 2022 tot 13 juni 2023 vice-voorzitter van de fractie.

Maarten Verkerk was van 6 april 2021 tot 13 juni 2023 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).


Anciënniteit

1463 dagen
(11 juni 2019 tot 13 juni 2023)