34.771

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en implementeert daarmee de EU-Richtlijn 2016/2258PDF-document van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten in de Nederlandse wetgeving.

Bij de aanpak van belastingontwijking- en ontduiking en ter controle of financiële instellingen hun verplichtingen naleven, krijgt de Belastingdienst desgevraagd toegang tot de gegevens die deze instellingen verzamelen in het kader van antiwitwaswetgeving. Instellingen zijn al verplicht antiwitwasinlichtingen aan te leveren, maar dankzij de nieuwe verplichting kan de overheid controleren of de door de financiële instellingen aangeleverde gegevens correct en volledig zijn.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 14 november 2017 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2017

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2018


Documenten