34.775 A

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2018Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-97] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-97] documenten