Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is bij brief (TK, 7) van 26 april 2018 door de minister voor Rechtsbescherming ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2017

titel

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten