34.814

Redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de Wet op de dierproevenMet dit voorstel worden enkele bepalingen van de Wet op de dierproeven gepreciseerd. Het betreft bepalingen waarmee Richtlijn 2010/63/EUPDF-document betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PbEU 2010, L 276) (dierproevenrichtlijn) in Nederlandse wetgeving worden omgezet. De wijzigingen zijn technisch van aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 november 2017 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2017 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2017

titel

Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten