34.822

Novelle Instelling implantatenregister houdende aanpassing verbod op toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcodeDeze novelle heeft tot doel om het aangenomen amendement van de leden Agema en Gerbrands over een uniforme barcode op implantaten (TK 34.483, 10) in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister (34.483) uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht.

De Minister voor Medische Zorg deelt de intentie van de indieners, namelijk het versneld realiseren van eenduidige barcodering van implantaten. De argumenten die destijds aanleiding waren om het amendement te ontraden, zijn nog steeds geldig. Omdat de minister meent dat ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen (o.a. nieuwe EU-verordening op het terrein van medische hulpmiddelen nr. 2017/745PDF-document en recente afspraken over eenduidige codering medische hulpmiddelen (TK 32.805, 54)), maar dan zonder de nadelige effecten van het amendement, heeft deze novelle tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 22 mei 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juni 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2017

titel

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelonderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

12