34.901

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Klimaat enveloppe regeerakkoordDit voorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) voor het jaar 2018 (34.775 XIII) in verband met de ontvangst door het ministerie van € 117 mln. (EZK) en € 44,5 mln. (LNV) uit de in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III opgenomen enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) ten behoeve van klimaat.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 1) is op 5 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen:PVV en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 juni 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

9 maart 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten