34.918

Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomatenDit wetsvoorstel regelt dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie (OM) gegevens mag verstreken aan de Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. Het ministerie van BuZa heeft deze informatie nodig om (notificatie)brieven te kunnen sturen aan diplomaten die zich niet aan de verkeersregels houden.

In zo een brief wordt de kentekenhouder gewezen op het feit dat de Nederlandse wet is overtreden. Ook wordt uitgelegd dat kentekenhouders zonder diplomatieke immuniteit in vergelijkbare omstandigheden wel een boete krijgen. Het boetebedrag wordt genoemd en de diplomaat wordt uitgenodigd het bedrag te betalen. De voorgestelde wijziging is het gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 26 september 2014, waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel wordt bevorderd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 13 december 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2018

titel

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten