34.974

Initiatiefvoorstel-Nijboer, Beckerman en Bromet Wet voldoende betaalbare woningenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Bromet (GroenLinks) wijzigt de Woningwet en heeft als doel in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen ten minste op peil te houden.

Afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie (toegelaten instelling) over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) mogen niet als resultaat hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de woningcorporatie afneemt. Woningcorporaties zouden een woning pas mogen verkopen, slopen of liberaliseren als er tenminste een nieuwe sociale huurwoning voor terugkomt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 14 juni 2022 verworpen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Omtzigt, BBB en PVV.

Tegen: Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, FVD en Groep Van Haga.

BIJ1 was niet aanwezig bij deze stemming.

Bij brief van 10 januari 2022 (TK, 6) heeft het lid Nijboer gemeld dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders (GroenLinks) uit de Tweede Kamer het lid Bromet de verdediging van het wetsvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

16