34.991

Uitvoeringswet Rotterdam RulesDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Rotterdam Rules) ( Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) in Nederlandse wet en regelgeving. Het Verdrag moderniseert en uniformeert de bestaande verdragen over goederenvervoer over zee.

Met dit verdrag wordt rekening gehouden met containervervoer en is het mogelijk om gebruik te maken van een elektronisch vervoerbestand. Dit alles bevordert het internationale zeevervoer. Omdat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden, leidt dit tot een verlaging van de vervoerskosten. Het verdrag zorgt dus voor voordelen voor Nederland en in het bijzonder de Nederlandse havens.

De goedkeuring van het verdrag wordt geregeld bij wetsvoorstel 34.992 (R2106).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 13 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 juli 2018

titel

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten