34.995

Novelle Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraarsDit initiatiefvoorstel is een novelle die tot doel heeft het Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522) te verduidelijken.

De novelle regelt nadere omschrijvingen van definities aangaande winst, vermogen en uitkeren van winst en verduidelijkt de toezichtstaak van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de verslaglegging van zorgverzekeraars.

De "moet-bepaling" voor de NZa om een boete uit te delen bij overtreding van het verbod op winstuitkering wordt gewijzigd in een «kan-bepaling». Met die "kan-bepaling" is de toezichthouder op het verbod op winstuitkering, de NZa, beter in staat haar rol te vervullen. Omdat zij bij handhaving wel een boete kán, maar niet móét opleggen ontstaat er ruimte om met gezag het terugdraaien van het genomen besluit af te dwingen.

Daarnaast zijn in de novelle bepalingen opgenomen over wat onder het verbod op winstuitkering valt waardoor de (co)financiering van experimenten en/of initiatieven door zorgverzekeraars behouden kan blijven.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Leijten, Slootweg en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

7