35.000 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD en FvD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bij brief van 3 mei 2019 gereageerd op de brief van de minister van buitenlandse Zaken van 31 mei 2019 over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag (EK, D) (naar aanleiding van toezegging T02290 Facultatief protocol).

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen (EK, C) heeft de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) bij brief van 23 mei 2019 nadere vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken voorgelegd over toezegging T01191 inzake Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM. Op 24 juni 2019 stuurde de minister een antwoord (EK, E). Op 9 juli 2019 besloot de commissie om het maken van een nadere afspraak met de minister van Buitenlandse Zaken over zijn aanwezigheid bij een PACE-sessie verder aan de PACE-delegatie over te laten. Over de nadere afspraak zal vervolgens worden teruggekoppeld in de commissie.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten

Sociale media menu


Volg via