35.060

Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaanDit wetsvoorstel regelt de juridische omvorming van het privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorgaan de "Stichting Airport Coordination The Netherlands" (SACN), naar een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan met de naam "Airport Coordination Netherlands" (ACNL).

Met dit voorstel worden de taken, inrichting en financiering van Airport Coordination Netherlands geregeld.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 7 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2018

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: