35.101

Initiatiefvoorstel-Van der Werf Wet eigen strategie pensioenfondsDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Warmerdam (D66) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te regelen dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een adviesrecht krijgen op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Op deze manier kunnen deelnemers ervoor zorgen dat hun wensen en belangen beter weerklank vinden bij het pensioenfondsbestuur en in het beleggingsbeleid. Dit voorstel schrijft niet voor welke keuzes pensioenfondsen moeten maken in hun beleggingsbeleid, maar geeft de deelnemers enkel meer invloed op het te voeren beleid.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 9 april 2024 (TK, 14) heeft het Tweede Kamerlid Van der Werf (D66) medegedeeld de verdediging van dit initiatiefvoorstel over te nemen van het Tweede Kamerlid Warmerdam (D66).

Bij brief van 23 oktober 2023 (TK, 12) heeft het Tweede Kamerlid Warmerdam medegedeeld de verdediging van dit initiatiefvoorstel over te nemen van het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66).

De oorspronkelijke indiener van dit initiatiefwetsvoorstel, het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66), heeft bij brief van 4 april 2022 (TK, 4) gemeld dat de verdediging van het voorstel is overgenomen door het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Werf tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en om de leden van deze organen voortaan door verkiezingen te selecteren (Wet eigen strategie pensioenfonds)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15