35.121

Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepenDit wetsvoorstel implementeert EU richtlijn 2017/2109PDF-document in de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Hiermee worden reders verplicht persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen te melden aan de bevoegd autoriteit van de bestemming van die schepen.

De richtlijn regelt dat nu ook de nationaliteit en geboortedatum verzameld en gemeld moeten worden in het elektronische loket (Single Window voor maritiem en Lucht).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 16 mei 2019 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2019

titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

10