35.210 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2019.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 4 juli 2019 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV heeft op 10 september 2019 het blanco eindverslag uitgebracht. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk is voorzien voor 24 september 2019.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via