35.248

Loodsplicht nieuwe stijlDit wetsvoorstel verbetert in de Scheepvaartverkeerswet (Svw) de regels over ontheffing en vrijstelling van de loodsplicht ten behoeve van de veilige en vlotte afwikkeling van scheepvaartverkeer in en rond de Nederlandse zeehavens. De loods adviseert de kapitein aan boord van het schip of vanaf een andere locatie over de te voeren navigatie. Met instemming van de kapitein kan de loods optreden als verkeersdeelnemer.

Met dit voorstel komt er een nieuw systeem van ontheffingen in de vorm van Pilotage Exemption Certificates (PEC’s). Een PEC geeft de kapitein vrijstelling van de loodsplicht voor een bepaald schip op een bepaald loodsplichtig traject. De huidige lagere regelgeving: het Loodsplichtbesluit 1995 (Lpb ’95), het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet (Bvh), enkele ministeriële regelingen en de daarop gebaseerde beleidsregels worden vervangen door het Loodsplichtbesluit 2021 ( EK, A / TK, 5).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 21 januari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 februari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2019

titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten