35.280

Wet defensiematerieelbegrotingsfondsDoelstelling van wetsvoorstel is het bevorderen van een integrale afweging door het meerjarig plannen, monitoren en beheersen van de uitgaven aan de ontwikkeling, verwerving en instandhouding van defensiematerieel, ICT-middelen en infrastructuur.

Een aantal voordelen van dit begrotingsfonds zijn:

  • het begrotingsfonds maakt het mogelijk om de uitgaven voor de ontwikkeling, verwerving en instandhouding van defensiematerieel, ICT-middelen en vastgoed integraal te kunnen afwegen, waarmee het aansluit bij de life cycle costing (LCC) gedachte, die de kosten gedurende de gehele levensduur van een systeem in beschouwing neemt;
  • er ontstaat continuïteit in de beschikbaarheid van middelen;
  • er kan beter rekening worden gehouden met het specifieke karakter van defensiematerieel, waarbij het betaalritme lastig te voorspellen is.

Met het begrotingsfonds blijven financiële middelen die bestemd zijn voor een specifiek doel, meerjarig voor dat doel beschikbaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 22 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2019

titel

Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • het instellen van het begrotingsfonds;
  • de verantwoordelijkheid voor het beheer van het begrotingsfonds;
  • de ontvangsten van het fonds;
  • de uitgaven van en de verplichtiongen ten aanzien van het fonds;
  • het meerjarenprogramma.

Documenten

Filter op:
       
Filter op: