35.287

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022Dit wetsvoorstel bevat nieuwe regels voor de verdeling van pensioen bij scheiding. Uit de evaluatie (TK 32.043, 393) van de in 1995 inwerkinggetreden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat die wet beperkt gebruikt wordt, vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Door de huidige opzet van de wet hebben mensen er onvoldoende baat bij als zij niet zelf in actie komen. Uit de evaluatie is ook gebleken dat de Wvps nog altijd een meerwaarde heeft, maar dat de opzet van de wet verbetering behoeft. Daarnaast behoeft de wet vernieuwing om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd.

Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal wijzigingen die bij de evaluatie zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen. Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De voorgestelde regels gelden niet voor scheidingen die vóór 1 januari 2021, de beoogde datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet, zijn afgerond.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2019

titel

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13