35.293

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrechtDit wetsvoorstel schrapt de bepalingen over het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht uit de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Met dit wetsvoorstel wordt het ASP in het bestuursrecht afgebouwd. Directe aanleiding is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af. Door het beperkte aantal deelnemers was vanaf september 2016 het niet meer mogelijk het programma goed uit te voeren en is besloten het ASP in zijn geheel af te bouwen. Vanaf 1 januari 2017 waren er geen deelnemers meer en is het programma definitief beëindigd. De reeds opgelegde ASP-besluiten (en daarmee de ongeldigheid van het oorspronkelijke rijbewijs) behouden hun rechtskracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD,

Tegen: PVV en SGP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 april 2021 als hamerstuk afgedaan. SGP en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2019

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

20