35.381 (R2143)

Goedkeuring Aanvullend Protocol Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorismeDit voorstel van Rijkswet regelt de goedkeuring van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme ( Trb. 2016, 180). Dit verdrag is een aanvulling op het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34).PDF-document

Met dit Aanvullend Protocol worden verdragsstaten verplicht om enkele specifieke gedragingen op het gebied van terrorisme strafbaar te stellen in hun nationale strafwetgeving. Het Aanvullend Protocol bevat een aantal aanvullingen, die zich vooral richten op maatregelen om het gevaar te bestrijden van individuen die naar het buitenland reizen om daar terroristische misdrijven te plegen. De zogenaamde uitreizigers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 8 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 3 november 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2020

titel

Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten