35.390

Uitvoering Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigenDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoeing van het protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen ( Trb. 2020, 3PDF-document). Dit Protocol wijzigt enkele onderdelen van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen ( Trb. 1964, 186PDF-document).

Het Verdrag zorgt vooral dat de veiligheid, de goede orde en discipline aan boord van luchtvaartuigen goed geregeld is. Het Protocol richt zich met name op de internationale samenwerking in de aanpak van personen die zich aan boord van vliegtuigen schuldig maken aan ongewenst gedrag zoals dronkenschap, agressiviteit en het niet voldoen aan aanwijzingen van de gezagvoerder. Met dit voorstel gaat dit protocol gelden voor Caribisch Nederland. Door wijziging van het besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht zal voor het Europese deel van Nederland dezelfde vorm van rechtsmacht worden gevestigd als dit wetsvoorstel voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba doet.

De goedkeuring van het protocol wordt geregeld in wetsvoorstel 35.391 (R2144).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 september 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2020

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

11