35.444

Initiatiefvoorstel-Bromet Wet duurzame aanpak stikstofDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Verworpen in Tweede Kamer

Het voorstel is op 17 december 2020 verworpen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en DENK.

Tegen: SP, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en de PVV.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 4 december 2020 (TK, 9) gemeld dat de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg door het Tweede Kamerlid Bromet zal worden gevoerd.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten