35.450 I

Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Koning. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 8 september 2020 het blanco eindverslag uitgebracht. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk is voorzien voor 22 september 2020.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: