35.450 XIV

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK nr. 1) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 8 september 2020 het blanco eindverslag uitgebracht. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk is voorzien voor 22 september 2020.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: