35.458

Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BESDit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES) en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force.

Met het wetsvoorstel wordt beoogd de preventieve maatregelen tegen witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland aan te scherpen. Daarmee is het wetsvoorstel gericht op risico’s die zijn vastgesteld in de National Risk assessment BESPDF-document, lost het knelpunten op die in de praktijk van de toepassing van de Wwft BES zijn gebleken en zorgt het voor volledige implementatie van de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Tot slot geeft het wetsvoorstel uitvoering aan het plan van aanpak witwassen (TK 31.477, 41) van de ministers Financiën en Justitie en Veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 1 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 13 oktober 2020 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 27 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2020

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten