35.461

Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurdersDit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn 2018/645 vakbekwaamheid bestuurders in de Wegenverkeerswet 1994. Hiermee worden lidstaten verplicht te zorgen voor een stelsel voor basiskwalificatie en een stelsel van verplichte nascholing voor bestuurders die vervoer van personen of goederen over de weg verrichten.

Buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs kunnen hun beroep alleen uitoefenen na het behalen van het examen basiskwalificatie. Daarnaast moeten de chauffeurs de opgedane kennis en vaardigheden via nascholing actueel houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, SGP, FVD, en Krol.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 maart 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV en SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2020

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten