35.470 XV

Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 8 september 2020 het blanco eindverslag uitgebracht. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk is voorzien voor 22 september 2020 waarbij de betreffende bewindspersoon décharge zal worden verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2020

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op: