35.536

Initiatiefvoorstel-Kathmann Aangaan gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijdDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 16 maart 2022 (TK, 9) heeft het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) meegedeeld dat zij de verdediging van dit voorstel heeft overgenomen van het voormalige Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA).


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten