35.541

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake het Steun-en herstel-pakketDeze vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) Economische Zaken en Klimaat 2020 wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met het Steun-en herstel-pakket (EK 35.420, M).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 12 november 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstel-pakket)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten