35.552 (R2148)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaartenMet dit voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet wordt uitvoering gegeven aan de Europese verordening van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188PDF-document). Met het voorstel wordt uitvoering gegeven aan de aspecten uit de verordening die betrekking hebben op de Nederlandse identiteitskaarten.

EU-burgers kunnen identiteitskaarten als reisdocumenten gebruiken zowel bij hun reizen binnen de Europese Unie (EU) als om de EU binnen te komen vanuit niet-EU-landen overeenkomstig het EU-recht inzake vrij verkeer van personen (Richtlijn 2004/38/EG). Ook kunnen EU-burgers hun identiteitskaarten gebruiken om in hun dagelijkse leven hun identiteit te bewijzen ten behoeve van entiteiten uit de publieke en private sector wanneer zij het recht uitoefenen om in een ander EU-land te verblijven, of indien zij in hun eigen land verblijven.

Met de verordening worden de volgende twee doelen nagestreefd:

  • het verbeteren van de veiligheid in en bij de grenzen van de EU door middel van de aanpak van fraude met identiteitskaarten en verblijfsdocumenten;
  • het faciliteren en stimuleren van de uitoefening van het recht op vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden.

De verordening is van toepassing vanaf 2 augustus 2021, wat betekent dat dit voorstel van rijkswet, indien en nadat het tot wet is verheven, uiterlijk met ingang van die datum in werking treedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 1 juni 2021 aangenomen.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB.

Tegen: SP, PvdD, SGP, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV.

De Fractie Den Haan was afwezig bij de stemmingen over dit wetsvoorstel.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nannings, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: FVD, SP, PVV en PvdD.

Tijdens het debat is de motie-Schalk (SGP) c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten (EK, C) ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

30