35.570 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, D) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2020 zonder stemming aangenomen.

De tijdens de behandeling van het voorstel ingediende motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rente van 2% tot de werkelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel (EK, F) is op 15 december 2020 aangehouden en op 26 oktober 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

123
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten