35.570 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, D) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2020 zonder stemming aangenomen.

De tijdens de behandeling van het voorstel ingediende motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rente van 2% tot de werkelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel (EK, F) is op 15 december 2020 aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 3 november 2020 de brief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 oktober 2020 (EK, C) met het verzoek een aantal wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk te behandelen voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de wetsvoorstellen die de Kamer tijdig bereiken wilde de commissie zich inspannen die voor het kerstreces te behandelen.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten