35.618

Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch NederlandDit wetsvoorstel wijzigt boek 8 Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het Verdrag over wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie (Trb. 2005, 329PDF-document). Bunkerolie wordt gebruikt als brandstof voor schepen. Bij ongevallen met schepen bestaat de kans dat grote hoeveelheden bunkerolie verontreinigingen aanrichten.

Door dit zogenaamde Bunkerolieverdrag wordt de positie van slachtoffers van verontreiniging met bunkerolie in Caribisch Nederland verbeterd omdat scheepseigenaren verplicht worden een verzekering af te sluiten. Met dit voorstel wordt aangesloten bij de regeling die ook voor Europees Nederland geldt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 22 april 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2020

titel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten