35.645

Novelle Wet vliegbelastingDeze novelle wijzigt het voorstel Wet vliegbelasting (35.205) en laat de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen uit de Wet vliegbelasting vervallen.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel Wet vliegbelasting door de Tweede Kamer op 11 maart 2020 heeft het kabinet een aanvullend onderzoek toegezegd naar de effecten van de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen voor de luchtvrachtsector. Dit onderzoek is op 15 september 2020 met de Eerste Kamer (EK 35.572 / 35.205, A) en Tweede Kamer gedeeld.

Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat de voorgestelde vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Mede gezien de uitkomsten van dit onderzoek heeft het kabinet besloten om de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen uit de Wet vliegbelasting te laten vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 3 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

De fractie van de PVV wenst geacht te worden tegen artikel 1, onderdeel a, sub 5 en artikel 1, onderdeel b en artikel 2 gestemd te hebben.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV, FVD, Fractie-Otten en Fractie-Van Pareren

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 1 december 2020 besloten de plenaire behandeling van deze novelle en het oorspronkelijke voorstel Wet vliegbelasting (35.205) te voegen in de behandeling van het pakket Belastingplan 2021.

Op 6 oktober 2020 vond een digitale deskundigenbijeenkomst over het onderzoek naar de effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector plaats. Van deze bijeenkomst is woordelijk verslag (EK 35.205, D) en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

20 november 2020

titel

Wijziging van de Wet vliegbelasting

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het wetsvoorstel Wet vliegbelasting (35.205) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

25