35.660

Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverlenersDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Tielen (VVD) past artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan.

Met deze wijziging valt onder het begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat binnen zorg­instellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Om (mede)zeggenschap wettelijk te borgen is gekozen voor een open norm, namelijk dat zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Hierdoor wordt invloed van de zorgprofessional geborgd door alle lagen van de organisatie, zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien op de wettelijke opdracht dat werkgevers invloed van zorgverleners binnen hun organisaties op het beleid en de wijze van zorgverlening een plek geven. Daarnaast krijgt ook de raad van toezicht een rol bij het toezicht en de handhaving, zodat er ook intern controle op de borging van de invloed van zorgverleners kan plaatsvinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 17 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: FVD en Fractie-Frentrop.

De initiatiefnemer heeft bij brief van 21 januari 2021 (TK, 8) medegedeeld, dat gelet op het vertrek van het lid Aukje de Vries uit de Tweede Kamer, het voorstel voortaan mede wordt verdedigd door het lid Tielen.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 22 april 2021 (TK, 4) medegedeeld dat, gelet op het vertrek van het lid Veldman uit de Tweede Kamer, het voorstel voortaan mede wordt verdedigd door het lid Aukje de Vries.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten