35.679

Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (35.570 B) in verband met de budgettaire verwerking van de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren.

Het kabinet geeft een extra impuls van € 58,5 mln. aan gemeenten om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Met het Jeugdpakket wil het kabinet bestaande initiatieven opschalen en nieuwe initiatieven laten opzetten. Er wordt € 40 mln. toegevoegd aan de algemene uitkering in het gemeentefonds. Daarvan wordt € 21 mln. toegekend voor 2020 (via een nota van wijziging op de 2e suppletoire begroting 2020 gemeentefonds) en wordt € 19 mln. toegekend voor 2021 (via deze 1e incidentele suppletoire begroting 2021 gemeentefonds).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten