35.685

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakketMet deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 in verband met specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket aangepast. In deze ISB wordt een budgetwijziging voorgesteld die betrekking heeft op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, FVD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1, Fractie Den Haan.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten