35.733

Wet kwaliteit incassodienstverleningDit wetsvoorstel verbetert in Boek 6 Burgerlijk Wetboek de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening.

Met dit voorstel komt er een incassoregister en moeten incassobureaus en opkopers van vorderingen voldoen aan verschillende eisen willen zij actief kunnen worden (en blijven) in de incassomarkt. Ook komt er een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten. Daarnaast worden de negatieve aspecten van verkoop van vorderingen en het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegengaan.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.

BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 februari 2021

titel

Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten