35.744

Implementatie Uitvoeringsverordening prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruimDit wetsvoorstel regelt de implementatie in de Luchtvaartwet van een aantal bepalingen uit de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317PDF-document tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim. In de prestatie- en heffingsverordening zijn de prestatieverordening en de vergoedingenverordening samengevoegd en geactualiseerd.

Met dit voorstel komt er een grondslag voor het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur waarin de verschillende heffingszones zijn vastgesteld en een bepaling waarin de handhaving van de voorschriften uit de verordening zijn geregeld. Dit voorstel bevat vooral verwijzingen naar de prestatie- en heffingsverordening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 12 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2021

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten