35.772

Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personenDit voorstel wijzigt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waarbij wordt voorzien in een taak voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om colleges van burgemeester en wethouders te ondersteunen bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen (BRP) op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven en bij het onderzoek naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de BRP. Met dit voorstel wordt beoogd de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 19 april 2022 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.

Tegen: SP, DENK, PvdD en Lid Omtzigt.

BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2022 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2021

titel

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten