35.830 V

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2020Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2020 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 8 juli 2021 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Europese Zaken (EUZA) hebben op 14 september 2021 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2021

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten