35.838

Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordeningDit voorstel strekt tot uitvoering van de Europese verordening 2019/881PDF-document (cyberbeveiligingsverordening).

Met de cyberbeveiligingsverordening wordt een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten, -diensten, en -processen ingesteld. Gelet op de rechtstreekse toepasselijkheid van de verordening maakt deze automatisch deel uit van de nationale rechtsorde. Voor de operationalisering van de verordening voorziet het voorstel in bepalingen met betrekking tot procedures, handhaving, rechtsbescherming en de aanwijzing van uitvoeringsorganen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 20 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2021

titel

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13