35.842

Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint AnthonisDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) en strekt tot aansluiting van de gemeente Grave bij de samen te voegen gemeenten.

De novelle was door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd in haar brief van 30 april 2021 (EK 35.620, B).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 22 juni 2021 de procedure.

De commissie heeft op 8 juni 2021 aangegeven ernaar te streven deze novelle op 6 juli 2021 plenair te behandelen, samen met het oorspronkelijke wetsvoorstel 35.620. De wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619) en Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621) worden ook tijdens dat debat behandeld.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2021

titel

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten