35.852

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en VeiligheidDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van deel III van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) ( PbEU 2020, L 444PDF-document en PbEU 2021 L 149PDF-document) op het gebied van rechtshandhaving en justitie in strafzaken. Nu het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU moeten er onderling nieuwe afspraken gemaakt worden.

Dit voorstel bevat regels over de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens), overlevering van gezochte personen met het oog op strafvervolging of de tenuitvoerlegging van straffen, wederzijdse rechtshulp en uitwisseling van informatie uit het strafregister.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 8 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2021

titel

Uitvoering van Deel III van de op 30 december 2020 te Brussel en Londen tot stand gekomen Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland anderzijds (PbEU 2020, L 444 en PbEU 2021, L 149) (Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten