35.869

Innovatiewet StrafvorderingDit wetsvoorstel maakt het mogelijk om binnen het huidige wetboek van strafvordering voor een periode van twee jaar te experimenteren met nieuwe procedures. Deze mogelijkheid vervalt na twee jaar, maar de werking kan bij algemene maatregel van bestuur worden verlengd.

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering de voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. Met dit voorstel wordt een nieuwe (tijdelijke) titel ingevoegd in het huidige wetboek van strafvordering op grond waarvan pilotprojecten kunnen plaatsvinden. De ketenorganisaties (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee, openbaar ministerie, rechtspraak en advocatuur) dragen samen zorg voor de regie tijdens de uitvoering van de pilotprojecten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 februari 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2021

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

45