35.872

Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringenMet dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft.

Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Thans mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit. Gebleken is dat de doelstelling van de collectiviteitskorting niet wordt gerealiseerd. De doelstelling is het teruggeven van besparingen op de (zorg)kosten verkregen door het maken van (zorg)inhoudelijke afspraken ten behoeve van een collectiviteit van verzekerden. Het blijkt dat bij verreweg de meeste collectiviteiten de korting niet gelegitimeerd kan worden door (zorg)inhoudelijke afspraken. In plaats daarvan wordt de korting bekostigd door een opslag op de premie en vindt er kruissubsidiëring tussen verzekerden binnen en buiten het collectief plaats. Bovendien draagt het grote aantal collectiviteiten niet bij aan een overzichtelijk polisaanbod voor verzekerden.

Eerdere maatregelen om de collectiviteitskorting te legitimeren hebben niet gewerkt. Daarom wordt de collectiviteitskorting afgeschaft. De afschaffing kan per 2023 geëffectueerd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt en FVD.

Lid Gündoğan en BIJ1 waren bij de stemmingen niet aanwezig.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2021

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

24