35.915

Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personenDit wetsvoorstel verbetert in de Faillissementswet de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Hiermee worden de criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen minder streng. Door de schuldhulpverlening te verbeteren wil het kabinet het aantal problematische schulden terugdringen.

Het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de Wsnp zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden in een uitzichtloze schuldensituatie terechtkomen. Voordat een schuldenaar wordt toegelaten tot de Wsnp moet altijd eerst worden geprobeerd om in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject tot een schuldoplossing te komen. Met dit voorstel wordt de termijn van de "goede trouw-toets" verkort van vijf naar drie jaar, en kan de rechter in schrijnende gevallen een schuldenaar, binnen tien jaar, opnieuw tot dit traject toe laten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 januari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD.

Tegen: Groep Van Haga.

Afwezig: BIJ1 en Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

44