35.923

Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzenDeze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. Als onderdeel van het versoepelen van de coronamaatregelen worden vanaf 25 september 2021 in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector Coronatoegangsbewijzen ingezet.

Met dit voorstel wordt een financiële bijdrage geleverd om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1 herdruk) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, SGP, DENK, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. SGP en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van 24 september 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 24 september, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 24 september 2021.


Documenten

10