35.924

Initiatiefvoorstel-De Hoop Toevoeging van bepalingen aan de Grondwet over gelijke kansen in het onderwijsDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van een aanpassing van de Grondwet in verband met de toevoeging van bepalingen over gelijke kansen in het onderwijs.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2021

titel

Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

3